Geschiedenis Wereldwinkel Oosterbeek

Eerste verkoop in Oosterbeek: 17 september 1987 op de VVV markt.
De opening van Wereldwinkel Renkum is 18 september 1987

Geschiedenis01

In Oosterbeek worden wereldwinkelproducten verkocht in de Goede Herder Kerk, vanaf 18 september. Later in de Bernulphus Kerk.

Leden van het Werelddiaconaat Renkum en Oosterbeek besluiten om gezamenlijk een vereniging op te richten.
Hiervan zijn de statuten vastgesteld op 14 oktober 1987.
Renkum en Oosterbeek vormen samen één vereniging.

Geschiedenis02

1989: verkoop van wereldwinkelproducten op de markt in Oosterbeek.
April 1991: Wereldwinkel Oosterbeek gaat verkopen in verzorgingshuizen.

Kiosk:

De kiosk wordt 14 december 1992  geplaatst  op de Hoek van de Weverstraat en de Cornelis Koningstraat. De opening is al op 21 december 1992.

Geschiedenis04
In maart 1993 opent minister Pronk de kiosk officieel.

Juni 1995 wordt Wereldwinkel Oosterbeek een zelfstandige vereniging.
In november 1996 heeft Oosterbeek de landelijke primeur met de verkoop van Oké bananen, bij supermarkt de Co-op.

15 maart 1997 De Wereldwinkel gaat naar een “echte” winkel; tegenover de plaats waar de kiosk stond: Weverstraat 29.
We klimmen letterlijk en figuurlijk omhoog naar A-lokatie.
De kiosk gaat naar het Leo Kannerhuis.

Weverstraat 9a (huidige lokatie)

In 2002 verhuizen we naar Weverstraat 9a (onze huidige lokatie). Zaterdag 15 juni 2002 gaat de winkel open.

Geschiedenis05

Na een aantal jaren vindt een “De Transformatie” plaats. De winkel wordt verbouwd geheel volgens de richtlijnen van Fair Support onder leiding van Anne Minnema. De kleuren en indeling zijn voor alle Wereldwinkels gelijk om zo een professionele uitstraling te creëren en voor de klanten een herkenbare situatie. De verbouwing / Transformatie heeft plaats gevonden in 2008 en de winkel werd in januari 2009 feestelijk heropend (zie hierboven).

Ontwikkelingen sinds 2010

Sinds de eerste verkoop is de omzet flink gestegen en zijn fairtrade producten ook in diverse suppermarkten te koop.
Op initiatief van de Wereldwinkel en andere organisaties is de gemeente Renkum op weg gegaan om Fairtrade Gemeente te worden. En op 7 april 2012 verkreeg Renkum de titel: "Fairtrade Gemeente".

Geschiedenis06

In 2014 vindt opnieuw een restyling van de winkel plaats. Op 22 november 2014 wordt de winkel heropend door Weny Ruwhof en er is die dag medewerking van Sander van de Wetering van De Oude Herbergh en Muziekschool Ritmiek.

Geschiedenis07

Nieuwe samenwerking

Miv 2018 zijn wij geen lid meer van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels (LVWW). Het debacle met de cadeaubonnen, het slechte financiële beleid, het ontbreken van realistische plannen om tot oplossingen te komen en de onttakeling van de dienstverlening, hebben ons doen besluiten om ons lidmaatschap per 1 jan 2018 op te zeggen.
Met vier wereldwinkels in onze regio (Arnhem, Elst, Renkum, Velp; ook zij zijn geen lid meer van de LVWW) werken wij nu samen in de vorm van onderling overleg en ondersteuning, één logo, gezamenlijke acties en een stempelkaart die in alle vijf de winkels kan worden gebruikt.

 Winkel voorgevel