ANBI gegevens

Naam instelling Wereldwinkel Oosterbeek
Vestigingsadres Weverstraat 9a  6862 DJ Oosterbeek 
Telefoonnummer 026 3338408
E-mail adres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
RSIN 8040 46 761
BTW nr NL804046761B01
Inschrijvingsnr KvK 09087492

Doelstelling:

In de Wereldwinkel gaan commercie en idealen hand in hand. De Wereldwinkel verkoopt authentieke producten met een hedendaags tintje uit ontwikkelingslanden. De makers zijn bijvoorbeeld Mexicaanse koffieboeren, Balinese houtsnijders en Thaise keramisten. Sommigen hebben een eigen bedrijfje, anderen werken in kleine fabrieken. Allemaal mensen die, zoals iedereen, recht hebben op een woning, voedsel, scholing en medische zorg. In de gewone handel blijven zij vaak onzichtbaar en ongehoord. En verdienen ze met hun werk een ongeregeld inkomen waar ze met moeite van kunnen bestaan.  In de Wereldwinkel kunnen de makers wel hun verhaal kwijt. Hoe ze met weinig middelen die prachtige producten maken en wat ze nodig hebben om hun bedrijf te kunnen verbeteren. Zo kunnen ze een beter bestaan opbouwen.

Wat wil de Wereldwinkel

Eerlijke handel staat voor een gelijkwaardige manier van handelen. Gebaseerd op dialoog, transparantie en respect. De Wereldwinkel geeft de koffieboeren, houtsnijders en keramisten een stem. Met het inkomen dat zij verdienen door de verkoop van hun producten, kunnen zij een beter leven opbouwen. Een leven zonder armoede en met voldoende kansen op ontwikkeling. De Wereldwinkels vinden dat de wereldhandel moet veranderen zodat producenten die kans ook echt kunnen krijgen. Met de verkoop van producten laten zij zien dat handel ook anders kan. En bieden zij de Nederlandse consument een keuze. Koop je een cadeau in de Wereldwinkel, dan draag je bij aan de ontwikkeling van de makers.

Verkoopfilosofie

De Wereldwinkel verkoopt originele cadeaus en (h)eerlijke levensmiddelen uit andere culturen. Onze producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. Omdat de producenten - zoals zilversmeden, pottenbakkers en koffieboeren - er een rechtvaardige prijs voor krijgen, kunnen ze een menswaardig bestaan opbouwen. Met jouw aankoop help je hen daarbij.

De Organisatie

Wereldwinkel Oosterbeek is een zelfstandige vereniging.

Geschiedenis

Op de UNCTAD conferentie in New Delhi, 1968, vroegen de derde wereldlanden om hun producten een vrijere toegang te geven tot de Westerse markt. Ze kregen nul op rekest. De journalist Dirk Scherpenzeel riep na afloop op om ‘Derde Wereldwinkels’ te beginnen om toch iets te doen. Op 1 april 1969 opende de eerste Wereldwinkel in Breukelen. Het doel was de wereldhandel te veranderen door de afzet van producenten in de derde wereld te vergroten, voorlichting aan het publiek te geven en politieke campagnes te voeren. Er kwamen meer Wereldwinkels en er bestaan twee overkoepelende verenigingen. In de jaren ’70 voerden de winkels veel actie. Van ‘Suriname vrij nu’ naast de boycotcampagne van Angolakoffie. Er was nauwelijks aandacht voor het eigenlijke werk: het verkopen van producten. In de jaren ’80 professionaliseerde de verkoop. Nu werken de meeste Wereldwinkels met een winkelconcept zoals dat in de retail gebruikelijk is.

Actueel beleidsplan

Inleiding

Wereldwinkel Oosterbeek bestrijdt armoede door eerlijke handel. Ze biedt producenten uit arme gebieden in de wereld een afzetmarkt, zodat zij onder goede omstandigheden kunnen werken en kunnen investeren in de toekomst van hun bedrijf en hun familie. Wereldwinkel Oosterbeek is een zelfstandige vereniging en bundelt haar krachten met 4 andere Wereldwinkels in de regio (Arnhem, Velp, Elst, Renkum). Samen vergroten ze de kansen voor onze producenten door fairtrade in Nederland te laten groeien, via onze winkels en daarbuiten.

Activiteiten

Wereldwinkel  Oosterbeek vergroot de kansen voor producenten, door fairtrade in Nederland te laten groeien, via de eigen winkel en daarbuiten. Ze onderneemt daarvoor de volgende activiteiten:
- verkoop en promotie van fairtrade cadeaus;
- het bevorderen van fairtrade buiten de Wereldwinkel, d.m.v. acties en campagnes;
- bijdragen aan het versterken van de fairtrade handelsketen

Financiering

Wereldwinkel Oosterbeek financiert haar activiteiten door de verkoop van de fairtrade-producten in haar winkel en soms daarbuiten op beurzen of bijzondere verkopen. Ook hebben wij donateurs, die ons financieel ondersteunen door jaarlijkse of eenmalige giften.

Beheer van het vermogen

Het vermogen van de Wereldwinkel Oosterbeek staat op een spaarrekening bij de ASN-Bank.

Besteding van  het vermogen

Wereldwinkel Oosterbeek wendt het eigen vermogen aan als continuiteitsreserve. Vanwege onzekere financieringsmogelijkheden en mogelijk lage winst in de toekomst, tegenover de doorlopende kosten (zowel vast als variabel), is deze buffer noodzakelijk. De norm die wij voor het eigen vermogen hanteren is de hoogte van de geschatte kosten van de Wereldwinkel Oosterbeek voor een jaar. Onder de vaste en variabele kosten verstaan wij onder andere de huur van ons winkelpand, kosten voor gas, water en elektriciteit, verzekeringspremie en voorfinanciering van producten bestemd voor de verkoop.

Samenstelling/Functies van het bestuur

Voorzitter Riet Horsten
Secretaris Siep Mellema
Penningmeester Kees Gast
Lid Antoinette Clerkx
Lid Janny Moll

 

Beloningsbeleid

Wereldwinkel  Oosterbeek heeft geen personeel in dienst maar werkt met vrijwilligers. De vrijwilligers ontvangen geen onkostenvergoeding, wel worden gemaakte kosten vergoed.

Jaarverslagen

2022: Jaarverslag en het Financieel jaarverslag

2021: Jaarverslag en het Financieel jaarverslag

2020: Jaarverslag en het Financieel jaarverslag

2019: Jaarverslag en het Financieel jaarverslag

2018: Jaarverslag en het Financieel jaarverslag